PURE GUARD Synthetic DOT 4 Brake Fluid
PURE GUARD Synthetic DOT 4 Brake Fluid

PURE GUARD Synthetic DOT 4 Brake Fluid

Uyğunluq: It meets Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 116, SAE J1704, and ISO 4925 (Class 4). It is certified by ABIC Testing Laboratories, Inc.

SİNTETİK DOT 4 HİDRAVLİK Əyləc Mayesi disk və baraban əyləcləri üçün DOT 4 mühərrikli avtomobil əyləc mayesidir. O, 116 №-li Federal Motorlu Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Standartı, SAE J1704 və ISO 4925 (Sinif 4) standartlarına cavab verir. ABIC Testing Laboratories, Inc tərəfindən sertifikatlaşdırılıb.

TƏSVİRİ: SİNTETİK DOT 4 HİDRAVLİK Əyləc Mayesi yalnız motorlu nəqliyyat vasitələrinin əyləc sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qarışıq preparatdır. İstehsalçılar tərəfindən DOT 4 dərəcəsinin tövsiyə edildiyi bütün avtomobillərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. SİNTETİK DOT 4 HİDRAVLİK Əyləc Mayesi DOT 4 və avtomobilin əyləc mayesi üçün digər federal və SAE spesifikasiyalarını xeyli üstələyir. Bütün digər təsdiqlənmiş əyləc mayeləri ilə qarışır və ATE, Girling, Lockheed və digər sistemlərdə istifadə üçün uyğundur.

İSTİFADƏ TƏLİMATLARI:
• Əyləc mayesi əlavə edərkən avtomobil istehsalçısının tövsiyələrinə əməl edin.
• Əyləc mayesini təmiz və quru saxlayın. Çirk, su, neft məhsulları və ya digər materiallarla çirklənmə əyləcin nasazlığına və ya bahalı təmirə səbəb ola bilər.
• Əyləc mayesini yalnız orijinal qabında saxlayın. Nəmin udulmaması üçün konteyneri təmiz və möhkəm bağlayın.
• Konteyneri doldurmayın və digər mayelər üçün istifadə etməyin.
• Avtomobilin bitiş hissəsinə tökülməsinin qarşısını alın. Tökülübsə, dərhal təmiz parça ilə silin.

TƏTBİQ ƏLAVƏLƏRİ: SİNETİK DOT 4 HİDRAVLİK Əyləc Mayesi disk və baraban əyləcləri üçün DOT 4 mühərrikli avtomobil əyləc mayesidir. O, 116 №-li Federal Motorlu Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Standartı, SAE J1704 və ISO 4925 (Sinif 4) standartlarına cavab verir. ABIC Testing Laboratories, Inc tərəfindən sertifikatlaşdırılıb.

Ölçülər

32 OZ (0.946L)